Forum Czystej Energii – 2008

Odnawialne źródła energii w Projekcie Energetycznym Polski do 2030 r., Zbigniew Kamieński, dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Integracja energetyki rozproszonej na europejskim rynku energii – udział w wypełnieniu unijnego celu 20% udziału energii OZE, prof. dr hab. Tadeusz Skoczkowski Transformacja rynków paliwowych – od kopalnych… Więcej…

Forum Czystej Energii – 2007

Neutralna dla środowiska produkcja energii, Andrzej Rubczyński, Vattenfall Heat Poland Ocena ryzyka środowiskowego podczas realizacji projektów parków wiatrowych, Maciej Stryjenki, PIGEO Finansowanie odnawialnych źródeł energii i inwestycji związanych z poprawa efektywności energetycznej, Grażyna Kasprzak, BOŚ Innowacyjne technologie dla energetyki, Jan Gładki, Fluid Corporation Biogazownia rolnicza… Więcej…