Konferencje „Efektywność energetyczna w budownictwie” [Artykuł promocyjny]

Częstym argumentem podnoszonym podczas dyskusji na temat budownictwa energooszczędnego są większe koszty związane z budową tego typu obiektów. Jednak przy dostępności nowoczesnych technologii można zoptymalizować inwestycję zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i jej energochłonności. Kluczowym elementem przy tworzeniu takiego projektu jest wykonanie charakterystyki energetycznej.

Doświadczeni architekci, projektując budynki energooszczędne, dbają o to, aby bryła budynku była jak najbardziej zwarta, ograniczając w ten sposób występowanie mostków termicznych. Normą jest stosowanie dobrej jakości izolacji i odpowiednie ustawienie budynku względem stron świata, z uwzględnieniem zysków energetycznych z promieniowania słonecznego.

Z uwagi na dużą izolacyjność budynków energooszczędnych, projektant musi uwzględnić fakt, że latem takie obiekty mogą ulec przegrzaniu, jeżeli nie zostaną odpowiednio przed tym zabezpieczone. Zimą natomiast możliwe są duże straty energii wskutek występowania mostków termicznych.

W celu osiągnięcia odpowiednich parametrów charakterystycznych dla energooszczędnego budynku warto wykorzystać nowoczesne technologie, w tym wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, która pozwala na kontrolowany przepływ powietrza w obiekcie czy instalacje grzewcze obniżające koszty ogrzewania. Przy niskim zapotrzebowaniu budynku na energię opłacalne są także różnego typu instalacje odnawialnych źródeł energii, tj. kolektory słoneczne, pompy ciepła czy coraz bardziej popularne panele fotowoltaiczne.

Na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych, skutecznych i coraz tańszych rozwiązań, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w realizacji energooszczędnych inwestycji budowlanych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w czterech konferencjach na temat efektywności energetycznej w budownictwie. Każda z nich będzie się odbywać w innym mieście. Zagadnienia poruszane podczas konferencji będą dotyczyć wielu aspektów tematyki efektywności energetycznej w budownictwie.

Szczegóły na temat konferencji, program oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie https://kape.gov.pl/page/konferencje-dla-budownictwa

Druga konferencja w ramach cyklu odbędzie się 14 listopada w Warszawie w siedzibie Business Centre Club. Rejestracji można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie konferencji.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłączenie Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.