Pierwszy w Polsce miesięcznik na temat circular economy

Na rynku wydawniczym ukazało się nowe czasopismo o tytule „Energia i Recykling”. Magazyn jest pierwszym w Polsce miesięcznikiem na temat zyskującej szybko na znaczeniu nowatorskiej koncepcji rozwoju, którą jest gospodarka obiegu zamkniętego (z ang. circular economy).

Ambicją redakcji jest informowanie o nowych trendach, technologiach w branżach związanych z GOZ, poszerzanie wiedzy merytorycznej, prezentowanie doświadczeń i oferty rynkowej. Mamy nadzieję, że „Energia i Recykling” spotka się z uznaniem Czytelników i efektywnie wypełni rynkowe zapotrzebowanie – mówi Piotr Talaga, redaktor naczelny miesięcznika.

W czasopiśmie znajdą się następujące sekcje tematyczne: energia, energia cieplna, surowce i recykling, logistyka, ekoprzemysł, zrównoważony rozwój, dobre wzorce w tym CSR. Nad poziomem merytorycznym czasopisma będą czuwać eksperci związani z daną tematyką reprezentujący zarówno znakomite uczelnie, organizacje branżowe, instytuty czy też firmy. Autorami są znawcy tematów, zarówno naukowcy jak i praktycy.

„Energia i Recykling” spajać będzie potencjał dotychczas ukazujących się czasopism firmy Abrys: „Czysta Energia” i „Recykling”. Oba te tytuły cieszyły się uznaniem Czytelników, ale nie w pełni obejmowały całokształt problematyki związanej z procesem gospodarowania w ramach circular economy. Nowe czasopismo będzie oferować to, co dotychczasowe tytuły, ale i znacznie więcej. Pismo obejmie nowe tematy, poszerzy grupę odbiorców, a także zwiększy częstotliwość ukazywania się. Od stycznia 2018 roku „Energia i Recykling” będzie wydawana w cyklu miesięcznym w nakładzie 6 tys. egzemplarzy („Czysta Energia” i „Recykling” będą ukazywać się tylko do końca tego roku). Obecnie dostępny jest bezpłatnie sygnalny numer nowego czasopisma na stronie www.energiarecykling.pl. Jednocześnie tematyka czasopisma będzie poruszana w specjalnej sekcji na stronie PortalKomunalny.pl.

Wydawcą czasopisma jest firma ABRYS Sp. z o.o., która posiada wieloletnie doświadczenie na rynku wydawniczym, szczególnie w branżach ochrony środowiska i komunalnej.