Konferencje „Efektywność energetyczna w budownictwie” [Artykuł promocyjny]

Częstym argumentem podnoszonym podczas dyskusji na temat budownictwa energooszczędnego są większe koszty związane z budową tego typu obiektów. Jednak przy dostępności nowoczesnych technologii można zoptymalizować inwestycję zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i jej energochłonności. Kluczowym elementem przy tworzeniu takiego projektu jest wykonanie charakterystyki energetycznej. Doświadczeni architekci, projektując budynki energooszczędne,… Więcej…