Promotor Czystej Energii

Celem konkursu Promotor Czystej Energii jest uhonorowanie osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także jednostek prowadzących działania edukacyjne lub inwestycyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Konkurs promuje i wspiera osoby, których działania wywarły wyraźny pozytywny wpływ na rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii w Polsce, a także działań edukacyjnych i inwestycji, wyróżniających się innowacyjnością, atrakcyjnością, zastosowaniem nietypowych rozwiązań, osiągających najwyższe efekty ekologiczne w tematyce szeroko rozumianej czystej energii.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

  • OSOBOWOŚĆ ? nagradzane są osoby działające na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali ogólnokrajowej, osoby, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, poprawiających stan środowiska w Polsce, oraz rozpowszechniają i wspierają takie przedsięwzięcia.
  • KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA ? nagradzane są działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę jakości powietrza, efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, oraz zastosowanie przyjaznych dla  środowiska form transportu.
  • INWESTYCJA ? nagradzane są najlepsze inwestycje w zakresie szeroko rozumianej czystej energii. Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje całkowicie zakończone (oddane do użytku) do końca roku 2016 lub te, w których zakończony został do końca roku 2016 etap inwestycji wyraźnie określony w dokumentacji realizacji inwestycji.

Więcej informacji na temat konkursu:

http://www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/promotor-czystej-energii

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ? OSOBOWOŚĆ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ? KAMPANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ? INWESTYCJA