Bioenergia w rolnictwie ? 2016

Bioenergia w rolnictwie po raz 12. Fenomenem ostatnich dwóch lat w rozwoju energetyki odnawialnej stał się segment mikroinstalacji wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Prosumeryzm, rozumiany jako produkcja energii na pokrycie własnych potrzeb lub na sprzedaż, stał się faktem. Widoczny jest wzrost liczby… Więcej…

Bioenergia w rolnictwie ? 2014

Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej, Jarosław Wiśniewski, naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw, Departament Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawowe założenia regulacji dotyczących OZE – projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z 31.12.2013 r., Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo… Więcej…

Bioenergia w rolnictwie ? 2012

Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego, Jarosław Wiśniewski, MRiRW Biomasa – zrównoważona energia, a zrównoważone rolnictwo, prof. Janusz Gołaszewski, Zespół OZE przy MRiRW, Perspektywy wykorzystania biomasy na cele energetyczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem słomy, dr Piotr Gradziuk, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin Rolnictwo a energetyka na przykładzie… Więcej…

Bioenergia w rolnictwie ? 2010

Produkcja biopaliw płynnych – potencjał surowcowyTomasz Pańczyszyn, KIB, Warszawa Produkcyjność wybranych gatunków roślin uprawnych na cele energetyczneprof. dr hab. Jan Kuś, IUNiG, Puławy Logistyka przetwarzania biomasy na biopaliwo (referat w postaci artykułu został opublikowany w lutowym wydaniu „Czystej Energii”)dr doc. inż. Anna Grzybek, ITP Falenty… Więcej…

Bioenergia w rolnictwie ? 2008

Płatność do upraw roślin energetycznych, Przygotowanie i możliwości przetwórstwa biomasy na cele energetyczne, doc. dr hab. Anna Grzybek, Polskie Towarzystwo Biomasy, Pozyskiwanie energii a grupy producentów rolnych, Wiesława Nowak, WODR Szybko rosnące gatunki drzew na plantacjach energetycznych, dr Elżbieta Karwowska-Marska, Politechnika Szczecińska Ochrona roślin energetycznych,… Więcej…