Bioenergia w rolnictwie ? 2014

 1. Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej,
  Jarosław Wiśniewski, naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw, Departament Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Podstawowe założenia regulacji dotyczących OZE – projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z 31.12.2013 r.,
  Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
 3. Mikroinstalacje i małe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego,
  Michał Siembab, PIGEO, Warszawa
 4. Gorzki obraz rynku biogazowni – co dalej z ich rozwojem?,
  dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 5. Budowa i funkcjonowanie mikrobiogazowni w gospodarstwie rolnym,
  dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 6. Biogazownie rolnicze w rejestrze przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego,
  Andrzej Bobrowski, dyrektor ARR, Odział Poznań
 7. Zagospodarowanie masy pofermentacyjnej – aspekty techniczne i prawne,
  dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 8. Energia ze słońca, wiatru i biogazu – sposoby finansowania kredytowego,
  Piotr Kubiak i Radosław Stepczyński, oddział BOś Poznań
 9. Możliwości finansowania inwestycji OZE na obszarach wiejskich,
  Wiesław Wasilewski, BIG-POL, Fundusze pomocowe
 10. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju,
  Łukasz Sajewicz, Viessmann
 11. Efektywność ekonomiczna i energetyczna OZE na przykładzie lokalnej agrobiomasy trawiastej,
  Roman Długi, Asket Poznań
 12. Lnianka – biopaliwo najwyższych lotów,
  Maciej Sieciechowicz, Jatro Polska, Poznań
 13. Wykorzystanie promieniowania słonecznego do przetworzenia w energię elektryczną za pośrednictwem modułów fotowoltaicznych,
  Dominika Miśkiewicz, Pitern, Poznań
 14. Kolektory słoneczne jako źródło produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa rolnego,
  Włodzimierz Pomierny, ARP, Warszawa
 15. Kolektory słoneczne z dopłatą 45 %,
  Marcin Krawczyk, Lumen Technik
 16. Europejski program weryfikacji technologii środowiskowych – dowiedz się jak zweryfikować swoją technologię,
  Agnieszka Wawrzyniak, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, oddział Poznań
 17. Technologie mikrokogeneracji oparte na biogazie,
  dr Rafał Lewicki, Enviraf, Wielka Brytania