Bioenergia w rolnictwie ? 2012

 1. Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego,
  Jarosław Wiśniewski, MRiRW
 2. Biomasa – zrównoważona energia, a zrównoważone rolnictwo,
  prof. Janusz Gołaszewski, Zespół OZE przy MRiRW,
 3. Perspektywy wykorzystania biomasy na cele energetyczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem słomy,
  dr Piotr Gradziuk, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 4. Rolnictwo a energetyka na przykładzie grupy kapitałowej OPEC Grudziądz,
  Małgorzata Kosińska, OPEC-BIO, Grudziądz
 5. Działalność regionalnych agencji energetycznych w kontekście możliwości rozwoju rynku biomasy,
  dr Stefan Pawlak, WAZE Poznań
 6. Potencjał biomasy i zapotrzebowanie,
  Wojciech Mazurkiewicz, AES Toruń
 7. Biogazownie rolnicze – podstawy prawne,
  Jarosław Wiśniewski, MRiRW
 8. Logistyka i zabezpieczenie surowcowe biogazowni,
  prof. Andrzej Myczko, Instytut Techniczno-Przyrodniczy, Poznań
 9. Biogazownie rolnicze – wstęp do debaty,
  Michał Ćwil, PIGEO, Warszawa
 10. Mikrobiogazownie rolnicze jako element rozwoju prosumenckiego modelu energetyki na obszarach wiejskich,
  Grzegorz Wiśniewski, IEO Warszawa
 11. Andrzej Bobrowski, ARR Oddział Poznań
 12. Typowe problemy z finansowaniem biogazowni – perspektywa banku,
  Maciej Majewski, Bank BGŻ
 13. Biogazownie rolnicze – dotacje w praktyce,
  Wiesław Wasilewski, BIG-Pol Fundusze pomocowe, Warszawa
 14. Marek Jóźwiak, Biogaz ZENERIS, Poznań