Rynek pelet i brykietów i Biogaz ? źródło zielonej energii ? 2012

 1. Aktualności na rynku pelet na tle zapotrzebowania na biomasę w Polsce
  Edmund Wach, BAPE, Gdańsk
 2. Finansowanie urządzeń do produkcji pelet i brykietów w ramach PROW 2007-2013
  Wiesław Wasilewski, Fundusze Pomocowe, Warszawa
 3. Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych ze środków BOŚ Bank
  Marek Ramczyk, BOŚ Bank Bydgoszcz
 4. Zrównoważona produkcja biomasy w Polsce – pelet z miskanta
  Andrzej Matyjewski, Energene Łódź
 5. Jak ocenić i sklasyfikować paliwa stałe wytworzone z biomasy
  dr Wojciech Cichy, Poznań
 6. Innowacyjność w technice peletowania
  Roman Hejft, Politechnika Białostocka