Forum Czystej Energii ? 2012

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO odbyły się 20-23 listopada w Poznaniu. 550 wystawców z 21 krajów zaprezentowało najnowsze produkty, technologie oraz usługi z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Nowości
Najwięcej nowych produktów prezentowanych było w zakresie gospodarki odpadami. Targowym hitem było Miasteczko Ekologiczne ? miejsce prezentacji ekologicznych i oszczędnych rozwiązań. Na zbudowanej atrapie domu dach pokryto kolektorami słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi. To dobry przykład promocji inwestycji w kierunku samowystarczalności energetycznej domu. Pod wiatą garażową pokrytą panelami PV stały auta o napędzie elektrycznym. ? W Miasteczku chcieliśmy wizualnie przedstawić, w jaki sposób nasze miasta mogą wyglądać za 5, 10, 15 lat. Przedsięwzięcie to mamy zamiar kontynuować i rozwijać na kolejnych Targach ? zapowiada Michał Hempowicz, dyrektor Projektu na Targach POLEKO.

Były też wyróżnienia i medale ? te najbardziej prestiżowe, bo złote, przyznano za ?Kompleksową usługę oczyszczania sieci wodociągowej za pomocą SeaQuest? firmie Prote, za ?Biogazowy agregat kogeneracyjny typu HE-EC-99/129-MG99-B? firmie Horus Energia, za ?Stacjonarną prasę do odpadów typu Eco? firmie Max Aicher Bischofswerda oraz za ?Palnik na pellet ECO-PALNIK wersja ROTO? firmie Z.P.D. Skiepko.

Konferencje i seminaria
Tegoroczne Targi charakteryzowały się bogactwem konferencji i seminariów branżowych. Tradycyjnie już odbyło się Forum Czystej Energii i Forum Recyklingu, zorganizowane przy współpracy z MTP przez redakcje miesięczników ?Czysta Energia? i ?Recykling?, których wydawcą jest firma Abrys.

Na trwającym przez trzy dni Forum Czystej Energii ? które od 12 lat towarzyszy Salonowi Czystej Energii, stanowiącemu ekspozycję specjalną ? eksperci i profesjonaliści przedstawiali najnowsze rozwiązania. Najnowsze zapisy w projekcie ustawy o OZE zaprezentował Mariusz Radziszewski, naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Energetyki Odnawialnej MG. Już tradycyjnie w Forum uczestniczył profesor Maciej Nowicki, były minister środowiska, który swym referatem Dylematy polskiej energetyki w XXI w. wzbudził zainteresowanie.

Ciekawe rozwiązania z zakresu wykorzystania energii słonecznej, rozwoju technologii produkcji biogazu oraz wykorzystania energii wiatru przedstawiali znani i cenieni prelegenci. Po raz drugi odbyła się sesja dotycząca środowiskowych uwarunkowań oraz standardów bezpiecznego wydobycia gazu z łupków, zorganizowana we współpracy z Politechniką Gdańską (PG) i Państwowym Instytutem Geologicznym. Frekwencja na sesji świadczyła o tym, że i w tym temacie niezbędna jest edukacja, która rozwieje obawy związane z potencjalnymi zagrożeniami. Moderatorem sesji panelowej był profesor Jan Hupka z PG, który pełni również funkcję dyrektora Centrum Ropy i Gazu.

Na Forum poruszana była także tematyka pomp ciepła, które ? zdaniem dra hab. Brunona J. Grochala, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła, są w Polsce niedoceniane. Organizacja ta przygotowała gościnnie podczas Forum sesję z okazji 10-lecia swego istnienia, podczas której wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursu EXPO 3×20.

Tak jak można się było spodziewać, hitem Forum była tematyka fotowoltaiki, a to za sprawą korzystnych zapisów w projekcie ustawy o OZE, dotyczących systemu wsparcia rozwoju tego dotychczas niewykorzystywanego w Polsce źródła OZE. Wielu uczestników chciało się dowiedzieć, czy warto wchodzić w ten nowy kierunek produkcji energii elektrycznej, co to oznacza być prosumentem i produkować energię elektryczną na swoje potrzeby, a nadwyżkę sprzedawać do sieci. Pod obstrzałem pytań podczas sesji panelowej znalazł się dr inż. Stanisław M. Pietruszko (sylwetkę doktora przedstawiono na str. 38), moderujący dyskusję.

Już tradycyjnie nad całością Forum w którym wzięło udział ponad ok. 400 osób czuwała Urszula Wojciechowska.

Przed recepcją stał samochód Opel Ampera o elektrycznym napędzie. Jedna z prezentacji na Forum dotyczyła jego zalet i walorów. W recepcji panował ożywiony ruch, a redakcyjne koleżanki promowały najnowsze miesięczniki wydawnictwa Abrys.

Kolejne Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO i imprezy im towarzyszące będą miały miejsce w dniach 7-10 października 2013 r.

Urszula Wojciechowska

 

20.11.2012 r

 1. System stałych cen gwarantowanych oraz uproszczony tryb przyłączenia mikroinstalacji w projekcie ustawy o OZE, Mariusz Radziszewski, MG
 2. Dylematy polskiej energetyki w XXI w., prof. Maciej Nowicki
 3. Perspektywy rozwoju OZE w swietle ustywy o OZE, Grzegorz Wiśniewski, IEO
 4. Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej, Dorota Chwieduk, Politechnika Warszawska
 5. Możliwości rozwoju fotowoltaiki w Polsce w kontekście światowego rozwoju, Stanisław Pietruszko, PTE
 6. Certyfikacja instalatorów w świetle ustawy o OZE, Małgorzata Turalska, MG
 7. Idea domów słonecznych, Janusz Starościk, SPiIUG
 8. Jasne strony słońca czyli inwestycja z BOŚ Bankiem, Grażyna Kasprzak, BOŚ Bank
 9. Innowacyne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych, Robert Słotwiński, Schuco
 10. Wspieranie projektów energetyki słonecznej przez samorządy, Włodzimierz Pomierny, MAE
 11. Finansowanie inwestycji OZE ze środków PO IiŚ, Zenona Barszczewska-Rolf, MG
 12. Budowa farmy słonecznej od A do Z w praktyce, Joanna Sonia Katolik, Solar Development
 13. Budowa farm słoinecznych, Joanna Sonia Katolik, Solar Development
 14. Produkcja polskich modułów PV zintegrowanych z budynkiem, Mariusz Potocki, Solar-Future Energy


21.11.2012 r

 1. Dobre praktyki w procesie poszukiwania gazu z łupków w Polsce, Jan Krzysiek, Politechnika Gdańska
 2. Zasoby wodne a wydobycie gazu z łupków, Małgorzta Woźnicka, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy
 3. Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków, Andrzej Tyszecki, Politechnika Gdańska
 4. Środowiskowe i prawne aspekty zagospodarowania odpadów i ścieków powstających w trakcie wydobycia gazu z łupków, Anita Starzycka, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Bad
 5. Wielowymiarowa ocena ryzyka w obszarze poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w Polsce, Mirosław Borowicz, Strateg Mining Services
 6. Polskie i amerykańskie doświadczenia z niekonwencjonalnymi złożamiwęglowodorów, Paweł Lis, GeoFutureConsulting
 7. Zjawiska fotoelektryczne w teorii i praktyce, prof. dr hab. Jan Godlewski, Politechnika Gdańska
 8. Produkcja przyjaznej środowisku energii z lokalnej biomasy, Olli Taimisto, Metso Power Oy
 9. Oczyszczanie i kondensacja spalin, Julka Kurki, Metso Power Oy
 10. Hybrydowe spalanie – innowacyjna polska technologia, Andrzej Kulpa, Wojciech Pokorski, Ecoenergia
 11. Procesy gazyfikacji i szybkiej pirolizy – przykłady termochemicznej obróbki biomasy, Michał Moś, Energene
 12. Pierwszy polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych, Magdalena Rogulska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 13. Rynek biogazu i CNG jako paliwa w Europie, Barbara smerkowska, Przemysław Instytut Motoryzacji
 14. Technologia produkcji biogazu dla przemysłu i rolnictwa, Martin Bauer, Heat Bioenergy Austria, Adam Karolczyk, Heat Poland


22.11.2012 r

 1. Opłacalność inwestycji w mikroźródła OZE, Konrad Rosołek, IEO
 2. Oplacalnosć inwestycji w biogazownie w oparciu o proponowane przepisy prawa, Michał Ćwil, PIGEO
 3. Green Communities – łączy gminy z inwestorami, Dominika Kulczyk-Lubomirska, Green Cross Poland
 4. Opel Ampera – w strategii elektryfikacji pojazdów firmy Opel, Paweł Wideł, General Motors Poland
 5. Szwedzki model biogazowni, Leszek Zadura, Purac AB
 6. Systemy kogeneracyjne w biogazowniach, Łukasz Wilczyński, KWE Technika Energetyczna
 7. Rozwój technologii energetyki wiatrowej, Tomasz Surma, Vestas
 8. Problematyka odmowy przyłączenia do sieci eneroelektrycznej, Michał Tarka, Kancelaria t-Legal
 9. Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta – doświadczenia Warszawy, Magdalena Zowsik, Urząd m.st. Warszawy
 10. 10 lat działalności Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła, Brunon Grochal, PSPC
 11. Pompy ciepła – małe i duże, Brunon Grochal, PSPC
 12. Pompy ciepła a efektywność energetyczna budynków w praktyce, Tomasz Mania, BJG
 13. Dolne źródło – trudny wybór, Brunon Grochal, PSPC
 14. Konkurs PSPC
 15. ALAND- producent pomp ciepła
 16. Energooszczędny dom jednorodzinny w Bielkówku, Edward Licznerski, Optima Inwest
 17. Robua – gazowe absorpcyjne pompy ciepła