Forum Czystej Energii ? 2014

Targi POLEKO to jedyne w Polsce wydarzenie branżowe, które przez 25 lat towarzyszyło transformacji ustrojowej i ekologicznej w naszym kraju.

Poznań przez cztery dni (14-17 października br.) był nie tylko miastem spotkań decydentów z sektora szeroko rozumianej ochrony środowiska, ale też miejscem kilkudziesięciu konferencji. Debata ?Ekologia w jedności z ekonomią w perspektywie politycznej?, w której uczestniczyli byli ministrowie środowiska: Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak, Jan Szyszko oraz obecny minister Maciej Grabowski, stała się okazją do wymiany spostrzeżeń na temat zielonej transformacji. Moderatorem debaty był prof. Andrzej Mazgajski, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Dużym zainteresowaniem cieszyły się debaty i konferencje w Strefie RIPOK czy też dyskusje w ramach Salonu Logistyki Odzysku.

W minionych latach najważniejszym wydarzeniem, poprzedzającym Poleko, był Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Tym razem przyciągnął on ponad sześciuset  uczestników.

Sektorowi energii odnawialnej poświęcone było m.in. wydarzenie Glob Pełen Energii, przygotowane przez redakcję ?GLOBEnergii? i MTP.

Z kolei redakcje dwóch miesięczników, których wydawcą jest firma Abrys, a mianowicie ?Recyklingu? i ?Czystej Energii?, wspólnie z MTP zorganizowały konferencje: XIII Forum Recyklingu i XIV Forum Czystej Energii.

Na Forum Recyklingu trwającym trzy dni odbyły się trzy  sesje tematyczne. Podczas pierwszej   skupiono się na   sprawach związanych ze zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów. Tematyką drugiej sesji były  zagadnienia  zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, a podczas ostatniej trzeciej sesji  omówiono sprawy recyklingu pojazdów i złomu. Drugą i trzecia sesję wieńczyły debaty z udziałem ekspertów.

Dzień I

 1. Sebastian Stępnicki, Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce
 2. dr Andrzej Ancygier, Aukcyjny system wsparcia OZE – doświadczenia innych krajów
 3. Grzegorz Wiśniewski, Energetyka prosumencka – możliwości rozwoju
 4. Ryszard Ochwat, Założenia i cele programu dofinansowania mikroinstalacji ze środków NFOŚiGW
 5. Grażyna Kasprzak, Finansowanie OZE w ofercie BOŚ
 6. dr inż. Stanisław Pietruszko, Zagrożenia dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce
 7. Łukasz Zając, Mikroinstalacje fotowoltaiczne w praktyce
 8. Marcin Dolata, Projektowanie systemów fotowoltaicznych przy pomocy aplikacji mobilnych
 9. Marek Dolatowski, Mikroinstalacje i małe instalacje PV w projekcie ustawy o OZE
 10. Janusz Starościk, Rynek ciepła ze Źródeł odnawialnych w Polsce – stan i tendencje rozwojowe

Dzień II

 1. Małgorzata Kalwiter-Piwowarska, Dobre praktyki w zakresie dialogu społecznego – doświadczenia Samorządu Województwa Pomorskiego
 2. Agnieszka Rup-Wasilewska, Dialog społeczny oczami firmy wydobywczej
 3. dr Aleksandra Lis, dr Piotr Stankiewicz, Polskie doświadczenie w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków
 4. dr inż. Andrzej Tonderski, prof. Jan Hupka, Doświadczenia międzynarodowe w komunikacji społecznej związanej z wydobyciem gazu z łupków
 5. Ida Rust, Analiza medialnych przekazów dotyczących wydobycia gazu z łupków
 6. dr Jędrzej Bujny, Umocnienie poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie
 7. dr Andrzej Tyszecki, Identyfikacja uwarunkowań formalno-proceduralnych i analiza systemów eksploatacji gazu z łupków
 8. Dominik Goślicki, Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie

Dzień III

 1. Maciej Kapalski, Ustawa OZE po pierwszym czytaniu w sejmie
 2. Arnold Rabiega, Lokalny system zasilania odbiorców terenowych-od pomysłu do realizacji
 3. prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk, Nowoczesne rozwiązania kolektorów słonecznych
 4. Michał Mrozowski i Dariusz Piłat, Planowanie i najczęstsze błędy przy instalowaniu małych elektrowni wiatrowych
 5. Waldemar Piskorz, Sylwester Salach, Pionowe siłownie wiatrowe napędzane energią kinetyczną wiatru – innowacyjne rozwiązania
 6. Ryszard Gajewski, Perspektywy wykorzystania biomasy
 7. Przemysław Kowalski, (Mikro)elektrociepłownia biomasowa dla (prawie) każdego
 8. prof. Piotr Goliński, Energetyczne wykorzystanie biomasy łąkowej: biogaz+brykiety