Forum Czystej Energii ? 2015


Dzień I ? 27.10.2015

 1. Uregulowania prawne ? ustawa o OZE i przepisy wykonawcze do ustawy, Maciej Kapalski, Ministerstwo Gospodarki
 2. Rozwój mikroinstalacji – wady i zalety systemu wsparcia, Sylwia Koch-Kopyszko, UPEBI
 3. W trosce o jakość polskiej fotowoltaiki, dr inż. St. Pietruszko
 4. Pierwsza w Polsce sfinansowana z programu Bocian elektrownia fotowoltaiczna, Joanna Tabaka
 5. Aktualny stan i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce, Joanna Bolesta, IEO
 6. Energetyka odnawialna ? możliwości finansowania projektów, Tomasz Hoffmann, PNO Colsuntants
 7. Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne, dr inż. Maciej Piliński, Fronius Polska
 8. Magazyn energii – technologie, rynek, Barbara Adamska, ADM Poland
 9. Innowacyjna technologia ? biopaliwo przyszłości, dr inż. Joanna Starosta, Bioten
 10. Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska, Grażyna Kasprzak, BOŚ Bank
 11. Możliwości budowy farmy PV na zrekultywowanych składowiskach odpadów, Piotr Struk, Solar Park Zamość

Dzień II ? 28.10.2015

 1. Efektywny system ciepłowniczy ? na obecnym i przyszłym rynku ciepła, Bogusław Regulski, IGCP
 2. Potencjał biomasy możliwy do wykorzystania w polskich ciepłowniach, Wojciech Mazurkiewicz, Alternative Global Trade
 3. Niska emisja szansą dla cieplownictwa, Paweł Smoleń, Erbud
 4. Odzysk energii z odpadów komunalnych w świetle zapisów ustawy o OZE, Adam Frąckowiak, WKB
 5. Wykorzystanie paliw alternatywnych do produkcji energii cieplnej w małych i średnich miastach, Wojciech Rychlicki, Ekokogeneracja
 6. Wykorzystanie lokalnej sieci ciepłowniczej pracującej w oparciu o odnawialne źródło energii, Janusz Starościk, SPIUG
 7. Rozwój kogeneracji w Polsce, Andrzej Rubczyński, PGNiG TERMIKA
 8. Energetyka rozproszona ? skandynawski model wykorzystania biomasy, Piotr Antczak, CEE Business Development Director

Dzień III ? 29.10.2015

 1. Wsparcie prosumentów poprzez taryfy gwarantowane i program Prosument, Radosław Wasiak, KP Wardyński i Wspólnicy
 2. Monitoring mikro i małych instalacji Fotowoltaicznych,Paweł Jeliński, SolarLog
 3. Program EU ETV – wsparcie dla innowacyjnych technologii branży OZE, Agnieszka Wawrzyniak, JWTS-ITP
 4. Przykłady modeli wsparcia OZE wybranych rynków, Grzegorz Szymczak, European Energy
 5. Twoja firma na aukcji oze – samodzielnie czy za pośrednictwem fachowego operatora, Michał Tarka, BTK-Legal
 6. Symulacja aukcji OZE, Janusz Gajowiecki, PSEW