Forum Czystej Energii ? 2013

Poznań przez cztery dni (7-10 października) był nie tylko miejscem spotkań decydentów z sektora szeroko rozumianej ochrony środowiska, ponieważ tegoroczne targi POLEKO obfitowały w wydarzenia branżowe ? odbyło się ponad 50 różnych konferencji, debat i pokazów. Dyskutowano o najważniejszych problemach i najnowszych rozwiązaniach z zakresu gospodarki zasobami wody i ścieków, o odpadach, energii odnawialnej, finansowaniu inwestycji i efektywności energetycznej.

Pierwszego dnia POLEKO odbyła się debata z udziałem ministra środowiska Marcina Korolca pt. ?Ekologia w jedności z ekonomią?, która zainaugurowała 25. edycję targów. Jej moderatorem był prof. Andrzej Mizgajski z UAM w Poznaniu. Podczas dyskusji poruszano nie tylko kwestie związane z ekologią i ekonomią, ale również z tym, co ma wpływ i może decydować o stopniu trudności połączenia tych dwóch dziedzin.

07.10.2013 r.

 1. Energetyka odnawialna w świetle najnowszych uregulowań prawnych
 2. Zmiany w zakresie przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia spółki dystrybucyjnej
 3. Niemiecki proces certyfikacji przyłączy elektroenergetycznych
 4. Mikroinstalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego
 5. WYGRYWASZ TY, WYGRYWA NATURA – Finansowanie OZE przez BOŚ Bank
 6. FOTOWOLTAIKA – Nowe modele biznesowe
 7. Możliwości posadowienia elektrowni słonecznej na czaszy zrekultywowanego składowiska odpadów
 8. Nowe zastosowania kolektorów słonecznych
 9. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości – wg normy PN-EN 15234 na przykładzie OPEC-BIO Sp. z o.o.

08.10.2013 r.

 1. Czy gaz z łupków może być szansą dla
  Polski w XXI wieku?
 2. Zasoby wodne potrzebne do procesu szczelinowania hydraulicznego
 3. Dodatki stosowane w trakcie procesu szczelinowania hydraulicznego
 4. Oczyszczanie wód technikami membranowymi
 5. Oczyszczanie ścieków z procesu szczelinowania hydraulicznego
 6. Zagospodarowanie odpadów z procesu badania i wydobycia gazu z łupków
 7. Promieniotwórczość naturalna złóż ropy i gazu
 8. Dwa lata po pierwszym szczelinowaniu w Polsce Kontynuacja badań środowiskowych
 9. Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków
 10. Środowiskowe aspekty poszukiwania i eksploatacji węglowodorów niekonwencjonalnych
 11. Podsumowanie sesji dotyczącej monitoringu i aspektów technologicznych w kontekście poszukiwania i wydobycia gazu z łupków
 12. Alternatywne technologie szczelinowania w wydobyciu gazu z łupków

09.10.2013 r.

 1. Rynek urządzeń grzewczych w Polsce wobec nowych wymogów ekologicznych i wymogów etykietowania energetycznego
 2. Biogazownie – fakty i mity
 3. Technologie biogazowe rozwijane w projekcie POM-Biogaz i innych
 4. Biogazownia Liszkowo odczarowana
 5. Biogazownia utylizacyjna jako uzupełnienie krajowego systemu gospodarki odpadami
 6. Technologie przetwarzania biomasy w energię elektryczną i cieplną
 7. Niech przychody z odzysku energii zapłacą za dbałość o środowisko naturalne
 8. Forum Czystej Energii
 9. System weryfikacji technologii środowiskowych ETV
 10. Segment „Biogas & Gülle”
 11. Praktyczne aspekty wysokosprawnych układów CHP przy biogazowniach rolniczych
 12. Wybór odpowiedniej turbiny wiatrowej jako jedno z ważniejszych kryteriów powodzenia proekologicznej inwestycji