PIONIERSKIE CZASOPISMO NA TEMAT GOZ

?Energia i Recykling? to pierwsze w Polsce czasopismo, które w całości jest poświęcone tematowi circular economy. Idea gospodarki obiegu zamkniętego jest nową koncepcją rozwoju gospodarczego i jednym z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. W grudniu 2017 roku minęły 2 lata od momentu opublikowania przez Komisję Europejska pakietu GOZ. W Polsce działa już międzyresortowy zespół ds. gospodarki o obiegu zamkniętym. Zagadnienie obejmujące niemal wszystkie branże, na czasie i z przyszłością.

POSZERZENIE POTENCJAŁU REKLAMOWEGO

Czasopismo powstało z połączenia potencjału dwumiesięcznika ?Czysta Energia? oraz kwartalnika ?Recykling?, co przyczynia się do znaczącego wzrostu grupy Czytelników. Dodatkowo dzięki poszerzeniu tematyki o nowe zagadnienia, czasopismo będzie miało jeszcze większą rzeszę odbiorców. Miesięczny cykl wydawniczy oznacza, że pismo będzie szybciej trafiać do Czytelników.

ATRAKCYJNA I KOMPLEKSOWA TEMATYKA

Ambicją redakcji czasopisma jest informowanie o nowych trendach, technologiach w branżach związanych z GOZ, poszerzanie wiedzy merytorycznej, prezentowanie doświadczeń i oferty rynkowej.

ZNAKOMITA RADA PROGRAMOWA I UZNANI AUTORZY

Nad poziomem merytorycznym czasopisma czuwają eksperci związani z daną tematyką reprezentujący zarówno znakomite uczelnie, organizacje branżowe, instytuty, czy też przedsiębiorstwa. Autorami czasopisma są znawcy tematu, zarówno naukowcy jak i praktycy.

PRECYZYJNA, WYSELEKCJONOWANA GRUPA DOCELOWA

Odbiorcami czasopisma są przede wszystkim reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, którzy są zainteresowani tematyką GOZ oraz przedstawiciele branż: energetycznej, OZE i gospodarki odpadami. Ponadto czasopismo jest skierowane praktycznie do reprezentantów wszystkich sektorów, które wdrażają zasady GOZ (transport, logistyka, projektowanie i wiele innych).

SYNERGIA Z PORTALKOMUNALNY.PL

Tematyka czasopisma jest stałą częścią branżowego medium PortalKomunalny.pl, z którym współpracuje redakcja ?Energii i Recyklingu?.

SOLIDNY WYDAWCA

Wydawcą czasopisma jest ABRYS Sp. z o.o., która od niemal 30 lat wydaje czasopisma branżowe związane z ideą ochrony środowiska docierając do tysięcy zegarków odbiorców. Flagowym tytułem czasopisma jest ?Przegląd Komunalny?, który istnieje na rynku od 1991 roku. Ponadto firma prowadzi znakomity portal informacyjny dla branży komunalnej i ochrony środowiska PortalKomunalny.pl.