Rynek pelet i brykietów i Biogaz ? źródło zielonej energii ? 2015

12. Międzynarodowe Targi Urządzeń i Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Peletu i Brykietu ? Pellets Expo oraz 2. Międzynarodowe Targi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu ? Biogaz Expo były w tym roku znacznie skromniejsze niż minione edycje. Do Bydgoszczy przyjechało niewiele ponad 30 wystawców. Rynek producentów biomasowych paliw skurczył się, wiele firm nie przetrwało niemal czteroletniego okresu tworzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii. Podobnie stało się z biogazowniami rolniczymi, brak ustawy o OZE znacznie spowolnił ich realizację, powstały jedynie te posiadające dostęp do tanich substratów i stosownie dofinansowanie. Ogólnie mówiono o nie najlepszych nastrojach w branży oraz stagnacji, pomimo dobrych prognoz makroekonomicznych, dotyczących zużycia pelet w Unii Europejskiej ? ok. 28 mln ton. Liczba producentów pelet w Polsce wprawdzie zmniejszyła się, ale nastąpił widoczny wzrost produkcji ? o ok. półtora miliona ton w 2014 r. Nieznacznie zwiększyła się też ilość biogazowni rolniczych.

Wpływ na wielkość bydgoskich targów (i nie tylko tych) mają również liczne imprezy tego typu, organizowane w poszczególnych regionach. Charakterystyczne jest też ich duże rozproszenie, co można interpretować jako dostosowywanie się warunków do tzw. energetyki rozproszonej.

Dwa dni konferencji
W konferencji pod tradycyjnym już tytułem ?Rynek pelet i brykietów ? możliwości rozwoju? wzięło udział ponad 80 osób. Za przyczynę załamania się branży, poza wcześniej wspomnianym brakiem ustawy, uznano nadpodaż tzw. zielonych certyfikatów. Zjawisko to i jego genezę przeanalizował Wojciech Mazurkiewicz z firmy zajmującej się handlem biomasą.
Doktor Edmund Wach wskazał mankamenty uchwalonej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Brak wsparcia dla zielonego ciepła i niewystarczające ograniczenie wsparcia dla współspalania mogą utrudnić odbudowę branży producentów paliw biomasowych.

O innowacjach w konstrukcji układów roboczych granulująco-brykietujących mówił prof. Roman Hejft z Politechniki Białostockiej. Profesor wraz ze współpracownikami od 40 lat propaguje uniwersalne urządzenia tego typu. Są one przystosowane do brykietowania materiałów roślinnych i mogą być wykorzystywane w średnich oraz dużych gospodarstwach rolnych, a także w małych i średnich zakładach przetwarzających rośliny. Nadają się zarówno do produkcji ekologicznego paliwa stałego (także z odpadów), jak i pasz przemysłowych. Z kolei stan polskiego i europejskiego rynku pelet przedstawiła Ludmiła Wach z Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii. Największymi producentami pelet drzewnych w Europie są Niemcy, natomiast na pozycję lidera w ich zużyciu wysunęła się Wielka Brytania. W Polsce mamy 21 certyfikowanych producentów pelet drzewnych, wytwarzających łącznie ok. 550 tys. ton na rok.

Proces wejścia z własną technologią na światowe rynki opisał Roman Długi z firmy Asket, który w ubiegłym roku, po zweryfikowaniu technologii BIOMASSER, uzyskał pierwsze w Europie świadectwo weryfikacji technologii środowiskowych EU ETV i stał się (również dla zagranicznych klientów) wiarygodnym partnerem. O zmianach systemu norm dla biopaliw stałych opowiedział dr inż. Wojciech Cichy z Pracowni Bioenergii w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu.
Drugą konferencję, pt. ?Biogaz ? źródło zielonej energii?, zaszczycił swą obecnością przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Maciej Kapalski, który skupił się na omówieniu zasad wsparcia dla biogazowni, zawartych w nowej ustawie o OZE. Z zaciekawieniem wysłuchano prelekcji Wiesława Wasilewskiego, który instruował, jak można starać się o dotacje, szczególnie z PROW-u, na budowę biogazowni rolniczych, natomiast możliwości finansowania biogazowni ze środków BOŚ-u zaprezentował jego przedstawiciel. Były też referaty typowo technologiczne ? jeden dot. fermentacji termofilowej w biogazowni rolniczej (dr Katarzyna Gowin, Biogazownie Polskie), a drugi, pod tytułem ?Hydrotermalna liza pofermentu i jej skutki? (dr inż. Tadeusz Ziminski IMP), który poruszał kwestię zagospodarowania pofermentu oraz osadów z oczyszczalni ścieków. Jarosław Łukowski z H. Cegielski wygłosił referat na temat funkcjonującej już biogazowni w Odrzechowej, a o najnowszych trendach w zagospodarowaniu masy pofermentacyjnej mówiła dr Alina Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Obie konferencje zostały zorganizowane przez redakcję ?Czystej Energii? i CTPiK, a prowadziła je i moderowała dyskusję po każdym z referatów, Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna.

Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju, 16.06.2015 r.

 

 1. Ustawa OZE – stan obecny i perspektywy wykorzystania OZE
  Edmund Wach, BAPE
 2.  

 3. Innowacje w konstrukcji układów roboczych granulująco-brykietujących
  prof. dr hab. Roman Hejft
 4.  

 5. Produkcja i wykorzystanie pelet w Polsce i krajach UE
  Ludmiła Wach, BAPE
 6.  

 7. Wskaźniki zrównoważonej produkcji pelet w Polsce i krajach UE
  Katarzyna Grecka, BAPE
 8.  

 9. Pierwsza w Europie zweryfikowana w ramach EU ETV technologia BIOMASSER
  Roman Długi, Asket

 

 

Biogazownia – źródło zielonej energii, 17.06.2015 r.

 

 1. Sprawa biogazowni w nowych uwarunkowaniach prawnych – możliwości rozwoju
  Maciej Kapalski,Departament Energii Odnawialnej
 2.  

 3. Wskaźniki zrównoważonego wykorzystania biogazu w Polsce i krajach UE
  Katarzyna Grecka, BAPE
 4.  

 5. Hydrotermalna liza pofermentu i jej skutki
  dr inż. Tadeusz Zimiński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
 6.  

 7. Małe biogazownie rolnicze, dotacje w praktyce
  Wiesław Wasilewski, BIG POL Fundusze Pomocowe
 8.  

 9. Zagospodarowanie masy pofermentacyjnej – aspekty techniczne i prawne
  dr. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, UP Lublin
 10.  

 11. Funkcjonowanie biogazowni rolniczej na podstawie działającej biogazowni w Orzechowej
  Jarosław Łukowski, H.Cegielski-Poznań
 12.  

 13. Aktualne formy i warunki finansowania biogazowni proponowane przez BOŚ Bank
  Grzegorz Litke