Forum Czystej Energii ? 2011

Czy energetyka słoneczna ma w Polsce przyszłość ? Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Ewolucja czy rewolucja – system wsparcia dla OZE w świetle Dyrektywy 2009/28/WE dr Zdzisław Muras, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Kolektory słoneczne – lider małoskalowej energetyki odnawialnej w Polsce Aneta Wiecka, Instytut Energetyki… Więcej…

Forum Czystej Energii ? 2010

Krajowy Plan Działań jako drogowskaz realizacji unijnego celu dla energetyki odnawialnej Michał Ćwil, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Czy wiesz czym ?palić? aby korzystać ze wszystkich rodzajów wsparcia? Wsparcie OZE i kogeneracji dr Zdzisław Muras, Urząd Regulacji Energetyki Propozycja handlu biomasą na TGE Dariusz Bliźniak,… Więcej…

Forum Czystej Energii ? 2009

Tegoroczne, już dwudzieste pierwsze, POLEKO odbyły się tradycyjnie w drugiej połowie listopada. Chociaż tematyką targów była gospodarka odpadami, to z uwagi na obecnie trwający boom na odnawialne źródła energii zainteresowanie ta branżą okazało się bardzo duże. Część wystawców związanych z energetyką odnawialną pomimo zapowiadanej na… Więcej…

Forum Czystej Energii ? 2008

Odnawialne źródła energii w Projekcie Energetycznym Polski do 2030 r., Zbigniew Kamieński, dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Integracja energetyki rozproszonej na europejskim rynku energii – udział w wypełnieniu unijnego celu 20% udziału energii OZE, prof. dr hab. Tadeusz Skoczkowski Transformacja rynków paliwowych – od kopalnych… Więcej…

Forum Czystej Energii ? 2007

Neutralna dla środowiska produkcja energii, Andrzej Rubczyński, Vattenfall Heat Poland Ocena ryzyka środowiskowego podczas realizacji projektów parków wiatrowych, Maciej Stryjenki, PIGEO Finansowanie odnawialnych źródeł energii i inwestycji związanych z poprawa efektywności energetycznej, Grażyna Kasprzak, BOŚ Innowacyjne technologie dla energetyki, Jan Gładki, Fluid Corporation Biogazownia rolnicza… Więcej…