Forum Fotowoltaika dla każdego i Samowystarczalne gospodarstwo agroturystyczne ? 2015

Podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej greenPOWER redakcja miesięcznika ?Czysta Energia? we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowała III Forum Fotowoltaika dla każdego oraz Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne

 

26.05 III Forum Fotowoltaika dla każdego

 

   

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej
 2.  

 3. Mikroinstlacje PV ? system wsparcia dla prosumentów, Radosław Wasiak, Wardyński i Wspólnicy
 4.  

 5. Program certyfikowania mikrosystemów PV, dr inż. Stanisław Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
 6.  

 7. Procedury odbioru końcowego systemów PV, dr inż. Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska
 8.  

 9. NFOŚiGW aktywnie wspiera efektywność energetyczną i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, Wojciech Stawiany, NFOŚiGW
 10.  

 11. Jak dobierać zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej ze względu na przepięcia, przeciążenia i zwarcia, Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller Polska, Warszawa
 12.  

 13. Projektowanie instalacji fotowoltaicznych, Henryk Klein OPA-LABOR
 14.  

 15. Poprawny dobór falowników w instalacji PV, Maciej Piliński, Fronius Polska , Katowice
 16.  

 17. Wielkopowierzchniowe elektrownie PV – istotne elementy w projektowaniu i realizacji, optymalizacja pod kątem rentowności, Edward Orlowski, ib vogt Polska
 18.  

 19. Finansowanie projektów PV przez Bank Ochrony Środowiska, Grażyna Kasprzak, BOŚ Bank
 20.  

 21. ELWA ? kompleksowe urządzenie do produkcji c.w.u. zasilane prądem stałym produkowanym z wykorzystaniem fotowoltaiki z możliwością dogrzania wody prądem z sieci 230 V, Krzysztof Mostek, PPUH Poomost, Pstrzejowice
 22.  

 23. Relacje operatorów systemów dystrybucyjnych z wytwórcami energii w mikroinstalacji w świetle Ustawy o odnawialnych źródłach energii, Maciej Szambelańczyk, WKB Wierciński Kwieciński Baehr, Poznań
 24.  

 25. Poprawność instalacji fotowoltaicznej. Zabezpieczenia pożarowe i przeciążeniowe w domowych instalacjach PV, Piotr Michał Leszek, Portal Słoneczny Dach
 26.  

 

27.05 Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne

 

   

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej
 2.  

 3. Mikro i małe instalacje w gospodarstwie agroturystycznym ? procedury prawne, Radosław Wasiak, Wardyński i Wspólnicy
 4.  

 5. Źródła finansowania inwestycji OZE w agroturystyce w ramach nowego PROW, Wiesław Wasilewski, BIG-POL Fundusze Pomocowe, Warszawa
 6.  

 7. Instalacja PV w gospodarstwie agroturystycznym ? opłacalność inwestycji, Joanna Tabaka, T&T Proenergy
 8.  

 9. Finansowanie inwestycji OZE ze środków BOŚ, Radosław Stępczyński, BOŚ Bank
 10.  

 11. Mała energetyka wiatrowa w gospodarstwie agroturystycznym, Maciej Kołowski, Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW Poznań
 12.  

 13. Proces planowania i najczęstsze błędy popełniane przy inwestycji w małą elektrownię wiatrową, Michał Mrozowski, Wiatrometr.pl
 14.  

 15. Możliwości instalacji hybrydowej ? panel PV i pompa ciepła, Karol Szejn, Viessmann, Wrocław
 16.  

 17. Gospodarstwo agroturystyczne w Programie Prosument, Wojciech Stawiany, NFOŚiGW
 18.  

 19. ELWA ? kompleksowe urządzenie do produkcji c.w.u. zasilane prądem stałym produkowanym z wykorzystaniem fotowoltaiki z możliwością dogrzania wody prądem z sieci 230 V, Krzysztof Mostek, PPUH Poomost, Pstrzejowice
 20.