Forum Fotowoltaika dla każdego i Samowystarczalne gospodarstwo agroturystyczne ? 2016

Podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej greenPOWER redakcja miesięcznika ?Czysta Energia? we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowała IV Forum Fotowoltaika dla każdego oraz Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne

 

Międzynarodowe Targi GreenPOWER i Międzynarodowe Targ Energetyki EXPOPOWER w dniach 10-12 maja w Poznaniu zgromadziły przedstawicieli niemal całej branży energetyki.

W jednym czasie i miejscu wystawcy prezentowali usługi i technologie dedykowane zarówno energetyce konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Podczas trzech targowych dni zaprezentowały się firmy z Polski, Niemiec, Belgii, Turcji, Litwy, Ukrainy, Tajwanu, Szwecji i Chin. Ekspozycje oglądało ponad 6500 osób. Targi stworzyły okazję do poznania oferty firm i instytucji z zakresu energetyki, elektrotechniki, budownictwa energetycznego i technologii energooszczędnych, energii cieplnej, oświetlenia, telekomunikacji oraz energii odnawialnej.

GreenPOWER

Nowoczesne, innowacyjne, wytworzone w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie ? takie produkty zgłosili wystawcy targów GreenPOWER do konkursu o Złoty Medal MTP. Trzy z nich zyskały rekomendację sądu konkursowego. Zaszczytny tytuł Złotego Medalisty Targów GREENPOWER 2016 otrzymały trzy przedsiębiorstwa: zgłaszający EMU z Gdańska za akumulator w technologii Aqueous Hybrid Ion (Aquion Energy, USA), zgłaszający Fronius Polska z Gliwic za magazynowanie energii z fotowoltaiki oraz firma Spirvent z Obornik za bezprzewodowy monitor energii Watta.

Podczas targów GREENPOWER odbyły się specjalistyczne seminaria, spotkania branżowe, prezentacje nowości, konsultacje i porady. Różnorodna tematyka wydarzeń stanowiła interesujące uzupełnienie ekspozycji.

Wydarzenia redakcyjne

Już po raz czwarty redakcja miesięcznika ?Czysta Energia? we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowała Forum ?Fotowoltaika dla każdego?, którego partnerem było Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki oraz konferencję pt. ?Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo rolne?, której partnerem była Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią. Oba te wydarzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wzięło w nich udział ponad 400 osób.

Dzień pierwszy

Forum otworzyli Andrzej Półrolniczak, dyrektor projektu MTP, oraz Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna ?Czystej Energii?, która witając gości, powiedziała: ? Dzisiejszą konferencję rozpoczynamy w niezbyt przyjaznej atmosferze dla dalszego rozwoju OZE w Polsce. Słyszymy z ust rządzących, że Polski nie stać na energię odnawialną, pochłaniającą ogromne kwoty na jej wsparcie. Subwencje te w opinii ministra energii albo muszą być diametralnie zmniejszone, albo podobne rozwiązania powinny pojawić się dla energetyki konwencjonalnej. Warto jednak pamiętać o subwencjach, jakie uzyskiwała energetyka zawodowa w początkowym okresie rozwoju i porównać je z obecnym wsparciem dla energetyki odnawialnej. Rządzący troszczą się o wzrost cen energii elektrycznej OZE dla odbiorcy końcowego, który jest przecież niewielki, nie bacząc na to, jakie straty środowiskowe generuje energetyka konwencjonalna.

W tym samym czasie, kiedy organizatorzy otwierali IV Forum ?Fotowoltaika dla każdego? w sąsiednim pawilonie rozpoczynał się prowęglowy kongres Energia 21, w którym udział brali przedstawiciele Ministerstwa Energii. Mówiono tam m.in. o tym, że energetyka odnawialna stanowi konkurencję dla konwencjonalnej, a naszym podstawowym paliwem na długie lata powinien pozostać węgiel. Na udział przedstawiciela Departamentu Energii Odnawialnej przy ME w Forum ani w konferencji drugiego dnia, nie wyraził zgody dyrektor Departamentu.

Lukę tą wypełniła Barbara Adamska, reprezentująca Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki. ? Nawet po pobieżnym przeczytaniu projektu nowelizacji ustawy o OZE, oczywiste staje się to, że zapis, który miał porządkować pewne kwestie wcale do tego nie prowadzi. Język jest skomplikowany, a definicje w pewnym zakresie nie są jednoznaczne. Prelegentka w aktualnych zapisach dostrzegła jednak kilka pozytywów, np. w postaci przepisów dotyczących pojęcia instalacji OZE oraz wprowadzenia pojęcia instalacji hybrydowej jako zespołu przynajmniej dwóch technologii. Zlikwidowano zatem niefortunne ograniczenie przyłączenia tylko dla jednej technologii. Barbara Adamska zwróciła też uwagę na pojawienie się w zapisach ustawy pojęcia magazyn energii. Sprawę tą przedstawiła w swojej drugiej prezentacji: ? Pojęcie magazynu energii jest bardzo szerokie, ale jego wprowadzenie można odczytać jako niezmiernie istotny trend, który będzie miał duże znaczenie dla rozwoju rynku, w szczególności fotowoltaiki, w segmencie prosumenckim, a także w zakresie rozwiązań wielkoskalowych. Magazyn energii Sunpack Lion, zaprezentowała Jolanta Karsten z SolarWorld.

Doktor inż. Stanisław Pietruszko, mówiąc o prognozie rozwoju rynku PV w aktualnych realiach, przychylił się wprawdzie do wstępnej negatywnej oceny zapisów dokonanej przez B. Adamską, ale powiedział, że jest optymistą i wierzy, iż rozwój fotowoltaiki będzie postępował i nie uda się go już zatrzymać.

Uczestniczący w Forum Jacek Najder, poseł minionej kadencji, mocno zaangażowany we wspieranie tzw. poprawki prosumenckiej Bramory, poproszony o zabranie głosu odniósł się do poglądu, że energia z węgla nie jest wrogiem dla OZE: ? Pozwolę sobie nie zgodzić się z taką tezą. Energia z węgla jest wrogiem nie tylko dla mnie, podatnika, dla każdego, kto chce zamontować własną instalację i generować prąd, ale dla naszego zdrowia i powietrza, które jest najbardziej zanieczyszczone w Europie.

Kolejne prezentacje były już bardziej merytoryczne i nie wbudzały takich emocji. O tym, jak ważny dla instalacji PV jest dobór falownika, opowiedział dr inż. Maciej Piliński z firmy Fronius Polska. Systemy PV względu na swoją budowę oraz położenie są narażone na częściowe uszkodzenia, które mogą powstawać w wyniku uderzenia pioruna w bezpośrednim otoczeniu. Jak zabezpieczyć instalacje przed zwarciami i przepięciami, instruował Zbigniew Błażejewski, prezes Zarządu Jean Muller. Natomiast jak prosto i skutecznie zaprojektować system PV, wyjaśnił na bazie swoich doświadczeń Marek Półtorak z firmy EcoSolar. Dobrym miejscem do budowy farmy słonecznej są zrekultywowane składowiska odpadów. W Polsce funkcjonują już dwie instalacje powstałe na takich terenach. Jak wykorzystać zamknięte składowiska, doradzał Piotr Struk z firmy Solar Park. Nie zabrakło tez prezentacji dotyczącej finansowania instalacji PV ze środków BOŚ-u. Stosowną ofertę przedstawiła Danuta Rostowska.

Do systemu aukcyjnego wprowadzanego ustawą o OZE, który miał wejść w życie 1 stycznia tego roku, po czym został odroczony do 1 lipca, trzeba się dobrze przygotować. Jak tego dokonać, powiedział mecenas Michał Tarka z firmy Operator Systemu Aukcji. Sprawa ta wzbudziła duże zainteresowanie. Informacje o tym, o co pytano i co radził mecenas, przedstawiono w ramce.

Dzień drugi

Konferencję moderowali Urszula Wojciechowska i Andrzej Bobrowski, prezes Zarządu WAZE, partnera konferencji.

Poproszony o prezentację Michał Ćwil, wiceprezes PIGEOR-u, zwykle wyważony w swych wypowiedziach, tym razem, omawiając punkt po punkcie proponowane zapisy w nowelizacji ustawy, wskazywał na ich niejasność i niezrozumiałość dla potencjalnego inwestora. Określił ją jako zawiłą, a niektóre zapisy jako trudne dla jednoznacznej interpretacji. Doktor inż. Janusz Teneta z AGH, którego prezentacja dotyczyła inteligentnego zarządzania energią w gospodarstwie rolnym, w którym można wiele zaoszczędzić na wydatkach za energię, nie omieszkał podzielić poglądów M. Ćwila na temat zapisów ustawy i również ją skrytykował.

Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energii Odnawialnej, będącego obecnie członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie, dla którego nowelizacja ustawy również jest nazbyt skomplikowana, europejskie rolnictwo jest jedynym sektorem gospodarki, który produkuje więcej energii niż zużywa. ? W UE rolnik to jednocześnie użytkownik i producent energii. Polskie rolnictwo, mówił prezes, ma największy potencjał w zakresie energii z OZE, ale jego wykorzystanie jest znikome z uwagi na koszty i niesprzyjające rolnikom regulacje prawne. Pogląd, że udział rolnictwa w zużyciu energii w Polsce jest niski, prowadzi do zmarginalizowania energetyki rolniczej i podporządkowania jej energetyce zawodowej. Prezentowane w projekcie nowelizacji ustawy założenia wskazują, że nawet w przypadku dostaw biomasy dla energetyki beneficjentem ma stać się państwowe leśnictwo, a nie prywatne rolnictwo ? mówił prezes.

Aby zdynamizować rozwój rolnictwa na terenach rolniczych, warto w szerszym zakresie korzystać ze środków finansowych PROW-u (2014-2020), do czego zachęcał Wiesław Wasilewski z BIG-POL Fundusze Pomocowe. Gospodarstwo rolne to także dobre miejsce do instalowania małych wiatraków. Innowacyjny wiatrak opracowany w Instytucie Maszyn Przemysłowych PAN przedstawił prof. Piotr Doerffer.

Do kwestii magazynowania energii, którą poruszono już pierwszego dnia, powrócił dr inż. Maciej Piliński. Powiedział, że jednocześnie ze wdrażaniem inteligentnych systemów zarządzania energią coraz częściej stosuje się rozwiązania służące jej magazynowaniu. Za system magazynowania energii z PV firma Fronius uzyskała złoty medal tegorocznych targów. W pierwszym i drugim dniu konferencji przedstawiciele firmy Spirvent z Obornik (kolejny złoty medalista) przybliżyli działanie automatycznego załączania rezerwy zasilania w systemie Watta. Zainteresowanie słuchaczy wzbudził referat Edwarda Orłowskiego (ib vogt Polska), w którym prelegent na przykładzie niemieckiej gospodarki omówił samowystarczalność energetyczną gmin.

Innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego gospodarstwa rolnego może stać się pompa solarna. Jej rolę i zastosowanie w gospodarstwie przedstawił Marek Półtorak. Ostatnia prezentacja dotyczyła zeroenergetycznego gospodarstwa rolnego. Budownictwo na terenach rolnych również powinno być dostosowane do obecnych trendów. Prelegent przedstawił trzy przykłady funkcjonowania takiego gospodarstwa w Niemczech, Anglii i Polsce.

Wszystkie prezentacje znajdują się na stronie www.czystaenergia.pl.

Urszula Wojciechowska


 

10.05 IV Forum Fotowoltaika dla każdego

 

  1. Projekt nowelizacji ustawy o OZE 6.05.2016, Barbara Adamska, ADM Poland

 

  1. Status i perspektywy fotowoltaiki, Stanisław Pietruszko, PTF

 

  1. Zabezpieczanie systemów fotowoltaicznych przed zwarciami i przepięciami, Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller

 

  1. Finansowanie projektów PV przez BOŚ Bank, Danuta Rostowska, BOŚ Bank

 

  1. Jak prosto i skutecznie zaprojektować system PV, Marek Półtorak, EcoSolar

 

  1. Proces budowy farmy fotowoltaicznej na dawnym składowisku śmieci, Piotr Struk, Solar Park Zamość

 

  1. Domowe magazyny energii ? informacje rynkowe dla kupującego, Barbara Adamska, ADM Poland

 

  1. Magazyny energii SunPac Lion 2 0 ? dlaczego to ma sens, Jolanta Karsten, SolarWorld

 

  1. Ustawa o OZE a opłacalność inwestrycji, Michał Tarka, Operator Systemu Aukcji

 

 

11.05 Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne

 

  1. Nowelizacja ustawy o oze, Michał Ćwil, PIGEOR

 

  1. Inteligentne zarządzanie energią w gospodarstwie rolnym, dr inż. Janusz Taneta, AGH

 

  1. Gospodarstwo rolne jako producent i konsument energii, Grzegorz Wiśniewski, IEO

 

  1. Możliwości instalacji hybrydowej – panel PV i pompa ciepła, Karol Szejn, Viessmann

 

  1. Źródła finansowania inwestycji OZE w gospodarstwie rolnym ze środków PROW (2014-2020), Wiesław Wasilewski

 

  1. Mała energetyka wiatrowa w gospodarstwie agroturystycznym, Maciej Kołowski, Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW Poznań

 

  1. Pompy solarne w gospodarstwie rolnym, Marek Półtorak, EcoSolar

 

  1. Gmina samowystarczalna energetycznie, Edward Orłowski, ib vogt Polska

 

  1. Finansowanie instalacji OZE ze środków BOŚ Banku, Radosław Stępczyński, BOŚ Bank

 

  1. Zeroenergetyczne gospodarstwo rolne – przykłady z zagranicy i Polski, Bartosz Królczyk, Wielkopolski Dom Pasywny